Menu Content
Přihlášení Otevřít / Zavřít

Řádkové 2D grafy

Volně stažitelná verze

Řádkový 2D graf - Volná verze

Řádkové grafy jsou podobné sloupcovým grafům, ale zde jsou prezentována data z leva do prava. Představíme si zde tedy jako příklad deset zemí s největší populací na světě. První volně stažitelný graf nám ukazuje statická data manuálně přepsána z wikipedia.org z 16. Října 2012.

Placená verze

Řádkový 2D graf - Placená verze

Komerční verze nám povoluje nastavit statické grafy a dokonce i dynamické. Jak můžete vidět na dalším grafu, obsahuje stejná data jako ten předchozí. Ale je mnohem hezčí a nabízí více možností.